Rok szkolny 2005/2006     

 

Do ważniejszych wydarzeń z życia szkoły należą:

1. Obchody Święta Szkoły połączone z pasowaniem na gimnazjalistę.

2. Udział całej Społeczności Szkolnej w Święcie 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

3. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez SU.

4. V Dzień Papieski - "Jan Paweł II - orędownik prawdy" montaż słowno-muzyczny przedstawiony w kościele w Łabędniku.

5. Apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości i udział Pocztu Sztandarowego we Mszy św. za Ojczyznę.

4. Szkolne wigilijki w szkole z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

5. Otwarcie nowej pracowni multimedialnej.

6. Spotkanie z dr Jerzym Sikorskim - historykiem, pisarzem i jednym z odkrywców grobu Mikołaja Kopernika.

7. Udział uczniów w żywej lekcji historii przeprowadzonej przez bractwo "KERIN".

8. Program z okazji Pierwszej Rocznicy Śmierci Jana Pawła II.

9 Udział przedstawicieli naszego gimnazjum w zjeździe szkół noszących im. Mikołaja Kopernika, zorganizowanym w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

10. Organizacja VI Międzygimnazjalnych Zawodów Sportowych Kinkajmy 2006 r.

11 Udział Społeczności szkoły w Święcie 15 - lecia Straży Granicznej.

 

Rok szkolny 2004/2005