SZLACHTA POLSKA 

26 maja naszą szkołę odwiedzili rycerze z Bractwa Rycerskiego Kerin z Gniewu, którzy przedstawili żywą lekcję historii pt. Szlachta polska.

            Program pokazu obejmował m.in. :

- wyprawę młodego szlachcica na polowanie ;

- pospolite ruszenie i walkę z Kozakami w obronie Rzeczpospolitej;

- potop szwedzki i kolejne próby przeciwstawiania się najeźdźcy ;

- pokaz strojów, uzbrojenia;

- pojedynek na szable między Kozakiem z Zaporoża i szlachcicem polskim;

- strzelanie z łuku lub z kuszy.

Młodzież miała okazję zobaczyć dawne stroje, broń i poznać obyczaje naszych przodków. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazie, wcielali się w postacie szlachty, Kozaków, husarzy, brali udział w polowaniu, pospolitym ruszeniu, walczyli w obronie Rzeczypospolitej z Kozakami i Szwedami.

            Żywa lekcja historii przybliżyła młodzieży wartości patriotyzmu i historię Polski siedemnastowiecznej.

Izabela Kuźniak – nauczycielka historii