ŚWIĘTO SZKOŁY 2010  

 

Dnia 25 maja 2010r. w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach odbywała się uroczystość z okazji Święta Szkoły. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: dr Jerzy Sikorski – odkrywca grobu Mikołaja Kopernika, pani Wójt Gminy Bartoszyce – Jadwiga Gut,brygadier Andrzej Szamreto – komendant powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, ksiądz Krzysztof Józefczyk - proboszcz parafii M. B. Zwycięskiej w Łabędniku, Sołtys Kinkajm i Radny Gminy Bartoszyce – pan Ryszard Binkul, Sołtys Łabędnika i Radna Gminy Bartoszyce – pani Małgorzata Lis, dyrektorzy szkół podstawowych z naszego obwodu: pani Jolanta Albin (SP w Sokolicy), pan Mirosław Grot (SP w Galinach), pan Grzegorz Monkiewicz (SP w Krawczykach) oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani Bogumiła Miecznik.

Na początku pani dyrektor Wiesława Karwecka przywitała przybyłych gości i wygłosiła słowo wstępne w związku z obchodzoną uroczystością. Następnie głos zabrali  pani Wójt i pan Grzegorz Monkiewicz, którzy na ręce pani Wiesławy Karweckiej złożyli bukiety kwiatów.

Skoro szkoła miała tego dnia swoje święto, nie mogło zabraknąć jej rysu historycznego, który przedstawiła pani Urszula Bekiesza. Dodatkowo osiągnięcia szkoły zostały ukazane na zdjęciach, które umieszczono na czterech dużych tablicach wystawionych w sali nr 1. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali także sprawozdania, wzbogaconego o pokaz zdjęć  z pochówku Mikołaja Kopernika, w którym to wydarzeniu udział wziął poczet sztandarowy naszego gimnazjum pod opieką  pani Izabeli Kuźniak. Nauczycielka historii i troje uczniów udali się dnia 21 maja do Olsztyna na zlot szkół noszących imię wybitnego astronoma, a 22 maja  wzięli udział w pogrzebie Mikołaja Kopernika, który odbył się we Fromborku.

Uczniowie klasy III b (Mateusz Jagiełło i Paweł Wawreniuk) pod kierunkiem pani Marzenny Rybko przygotowali prezentację multimedialną pt. Śladami Kopernika, którą mogliśmy z dużym zainteresowaniem obejrzeć na ekranie. 

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie kilku konkursów. Pierwszy z nich tematycznie związany był z patronem gimnazjum i nosił nazwę Moje spojrzenie na Słońce i Ziemię. Został on ogłoszony przez MDK w Lidzbarku Warmińskim, a patronat nad nim objął Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadaniem uczestników było zredagowanie bajki lub opowiadania. W eliminacjach szkolnych zwycięzcą został Grzegorz Brożko z klasy II b, drugie miejsce zajęła Klaudia Kamińska (II a), trzecie – Magdalena Czaplicka (II c). Komisja konkursowa wyróżniła także prace Mateusza Archackiego  (II a) i Kamila Pałygi  (I a). Wyżej wymienieni uczniowie zaprezentowali publiczności swoje utwory literackie. Zwycięzca natomiast otrzymał zaproszenie na dzień 12 czerwca do Lidzbarka Warmińskiego. Kolejny konkurs został ogłoszony przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie. Uczniowie mieli za zadanie wykonać drzewo genealogiczne Mikołaja Kopernika. W eliminacjach szkolnych I miejsce zajęli uczniowie klasy II c. Drugie miejsce natomiast przypadło uczniom klasy III a. Nagrodzone prace zostały wysłane do Olsztyna.  Dwa kolejne konkursy były ogłoszone przez dyrektora naszej szkoły, panią Wiesławę Karwecką.  Ich tematyka dotyczyła PZU – głównego sponsora naszej uroczystości.  W konkursie plastycznym pn. PZU – naszym ubezpieczycielem- komisja konkursowa przyznała trzy nagrody: I miejsce -Mateusz Jagiełło (III b), drugie - Magdalena Kurek (II c), i trzecie -  Katarzyna Domańska (I a). W konkursie literackim na krótką formę pisemną promującą PZU pierwsze miejsce zajął Grzegorz Brożko (II b), drugie – Magdalena Rozwadowska (III a), trzecie – Aleksandra Łabul (I a).

Młodzież, która zajmowała najwyższe miejsca w konkursach, otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane przez PZU, Radę Rodziców i Sklepik Uczniowski przy Gimnazjum im. M. Kopernika w Kinkajmach..

        W tym dniu nie tylko wyróżnieni uczniowie mieli zadowolone miny. Ogromną niespodziankę osobom pracującym od początku istnienia gimnazjum sprawiła pani dyrektor, która wręczyła pamiątkowe statuetki, a pozostałym nauczycielom i obsłudze administracyjnej podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.

        Pierwszą część spotkania zakończyły występy artystyczne uczniów przygotowanych pod kierunkiem pani Sylwii Kondraciuk. Szczególnie podobał się pokaz w wykonaniu grupy kabaretowej.

W drugiej części młodzież z wielką uwagą wysłuchała wykładu pana doktora Jerzego Sikorskiego, który przybył z Olsztyna. Ten wybitny historyk w interesujący sposób przekazał zebranym wiele informacji na temat odkrycia grobu wielkiego polskiego astronoma.  Mikołaj Kopernik zmarł w maju 1543 roku, w wieku lat siedemdziesięciu i został pochowany pod posadzką archikatedry we Fromborku. Nikt nie zadbał o to, aby oznaczyć miejsce tego pochówku. Przez prawie pięć stuleci okrywała je tajemnica. Zagadkę tę  wyjaśnił pan dr Jerzy Sikorski, gdyż jest  niezmordowanym badaczem życia i dzieł Kopernika, znawcą archiwów kapituły warmińskiej. To on dzięki skrupulatnym wysiłkom wskazał miejsce pochówku astronoma.

Uczniowie podczas wykładu poznali także najnowszy portret patrona szkoły, który nie jest znany szerokiemu gronu odbiorców. Namalował go anonimowy artysta w końcu XVI w. Pan doktor pozostawił nam także kserokopie dwóch dokumentów, w których jest mowa  o Mikołaju Koperniku i pojawiają  się nazwa Olsztyn oraz imię i nazwisko polskiego sługi – Wojciecha Cebulskiego. Materiały te zostaną umieszczone jako eksponaty  w Izbie Tradycji.

Ostatnim punktem obchodów Święta Szkoły było wystąpienie Mateusza Archackiego, który wykorzystując „czas antenowy” zaprezentował swój program wyborczy, gdyż kandyduje na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Młodzież z wielką uwagą słuchała propozycji zmian, jakie nakreślił im kolega. Trzeba przyznać, że niektóre z nich są godne uwagi i w naszej szkole byłoby od września jeszcze ciekawiej, gdyby uczeń II a wcielił w czyn swoje pomysły.

W sali nr 1 można było obejrzeć wystawę  obrazów namalowanych przez uczennicę klasy I a – Agatę Mierzejewską.

Konferansjerkę podczas uroczystości prowadziła pani Agnieszka Fuśnik, a dekorację wykonały panie Barbara Choruży-Połeć, Ewa Trzcińska, Elżbieta Lebioda i Irena Kijko. Nagłośnieniem sali zajął się pan Dariusz Bogdaniuk.

Przybyli na uroczystość goście otrzymali zredagowane przez panie Urszulę Bekieszę i Marzennę Rybko pamiątkowe foldery prezentujące nasze gimnazjum i osiągnięcia uczniów. 

                                                                                                             Ewa Trzcińska