ZSR SMOLAJNY

 

Wkrótce uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum staną przed wyborem dalszego etapu edukacji. Aby ten wybór im ułatwić dnia 15.03.2007r. została przez szkołę zorganizowana wycieczka do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Podczas wycieczki młodzież zwiedzała zabytkowe obiekty, w których mieści się szkoła i internat ZSR, stadninę koni, siodlarnię i zabytkowy park. Uczniowie mieli okazję nauki jazdy konnej oraz uczestnictwa w spotkaniu z ojcem misjonarzem z Indonezji. Podczas tego ostatniego poznały historię i dzień dzisiejszy tego kraju, stroje narodowe i język.

Wycieczka zakończyła się ogniskiem integracyjnym z uczniami szkoły rolniczej. Wszystkim bardzo się podobały zarówno budynki szkoły jak i atmosfera w niej panująca. Kilku uczniów uczestniczących w wyjeździe zadeklarowało chęć kontynuowania nauki właśnie w tej szkole.