DNI RODZINY

 

Na zakończenie obchodów Dni Rodziny w naszej szkole odbył się turniej rodzinny, w którym brali udział przedstawiciele rodziców i dzieci z klas pierwszych i drugich. Podczas turnieju jego uczennicy musieli wykazać się znajomością wzajemnych przyzwyczajeń, umiejętnościami sprawnościowymi oraz wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Dodatkowo oceniany był doping klas jakim wspierali swoje drużyny. Turniej przygotowały i przeprowadziły nauczycielki p. Iwona Kasjaniuk, p. Bożena Mączyńska i konkurs udzielania pierwszej pomocy p. Agnieszka Fuśnik z uczniami.

Komisja w składzie: Inspektor ds. Oświaty  - p. Marzena Wasyluk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Spraw Alkoholowych – p. Renata Tadorowska, Dyrektor Gimnazjum im. M. Kopernika w Kinkajmach – p. Jadwiga Bogdaniuk oraz Proboszcz Parafii M.B. Zwycięskiej w Łabędniku – Krzysztof Józefczyk wyłoniła zwycięzców :

I miejsce – rodzina Mączyńskich

II miejsce – rodzina Kamieńskich

II miejsce – rodzina Semeniuków i rodzina Ostapkiewiczów

  Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.