REGULAMIN KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ SALĘ LEKCYJNĄ

 

 

       I.            Cele konkursu:

-     uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne

-     motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy.

    II.            Adresaci konkursu:

-     adresatami konkursu są wszystkie klasy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach

 III.            Czas trwania konkursu:

-     rozpoczęcie w dniu 9.02.2010r

-     zakończenie w dniu 31.05.2010r

  IV.            Komisja konkursowa:

1.     Sale oceniać będzie komisja w składzie:

-     Pani Wiesława Karwecka

-     Pani Barbara Choruży – Połeć

-     Pani Agnieszka Fuśnik.

2.     Każdy członek komisji ma do dyspozycji 15 punktów. W każdym etapie konkursu można zatem zdobyć maksymalnie 45 punktów.

     V.            Zasady konkursu:

1.     W konkursie ocenie podlegać będą:

-     czystość i estetyka

-     klasowe gazetki

-     wystrój sali (w tym wystrój stały i okazjonalny).

2.     Komisja konkursowa dokona oceny sal czterokrotnie (pod koniec każdego miesiąca).

3.     O zwycięstwie zadecyduje suma punktów uzyskanych podczas wszystkich etapów.

4.     Regulamin konkursu znajduje się u organizatora (Samorząd Uczniowski) oraz u wychowawców klas.

 

                                                                                          Opiekun Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                        Marzenna Rybko