REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZĄ FREKWENCJĘ

 

 

 

       I.            Cele konkursu:

-     mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły

-     poprawa frekwencji.

    II.            Adresaci konkursu:

-     adresatami konkursu są wszystkie klasy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach.

 III.            Czas trwania konkursu:

-     luty – czerwiec 2010r.

  IV.            Nagrody:
I miejsce – 120 zł
II miejsce – 80 zł
III miejsce – 50 zł

     V.            Zasady konkursu:

1.     W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach.

2.     Od lutego do maja frekwencja obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca
(do 10 dnia następnego miesiąca).

3.     W czerwcu frekwencję obliczamy do dnia 18.06.2010 (włącznie) i podajemy ją
dnia 21.06.2010r.

4.     Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia frekwencji przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie. Wychowawca podaje również osoby ze 100 % frekwencją w poszczególnych miesiącach.
Wychowawcy klas przekazują wyniki frekwencji opiekunowi SU.

5.     Punktacja miesięczna:
15 punktów – frekwencja powyżej 93 %
10 punktów – frekwencja od 93 % do 90 %
5 punktów – frekwencja poniżej 90 %
Za każdego ucznia ze 100 % frekwencją w danym miesiącu klasa otrzymuje dodatkowy 1 punkt.

6.     Zestawienie wyników konkursu prowadzi Samorząd Uczniowski.

 

                                                                                       Opiekun Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                      Marzenna Rybko