PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

 

 

Dnia 21.01.2010r w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” , Ogólnopolskiej Kampanii Szkoła bez przemocy”, oraz Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbyło się spotkanie z rodzicami na temat zjawiska przemocy jak i jego przeciwdziałania. Celem spotkania było zachęcenie rodziców do aktywnego i partnerskiego włączania się w życie szkoły, budowanie jej klimatu oraz bezpiecznej i przyjaznej atmosfery nauki dla swoich dzieci. Przygotowano prezentacje multimedialną, uświadamiając negatywne konsekwencje stosowania kar fizycznych, promowano  pozytywne metody wychowawcze,  których celem jest przeciwdziałanie przemocy poprzez zwiększenie świadomości problemu, jak i promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu oraz stosowanie przemocy.

W dalszej części rodzice zostali zapoznani z działalnością instytucji i organizacji pomagających ofiarom przemocy, jak również o działających w naszym powiecie służbach społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na koniec wręczono rodzicom ulotki informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy, metod wychowawczych by stać się lepszym rodzicem, ulotki dotyczące problemu uzależnienia od alkoholu, narkotyków i nikotyny, oraz o organizacjach i instytucjach pomagających ofiarom przemocy.