Rada Pedagogiczna:

 

mgr Bekiesza Urszula

język polski
mgr Bogdaniuk Dariusz wychowanie fizyczne
mgr Choruży - Połeć Barbara technika, plastyka, biblioteka
mgr Fuśnik Agnieszka biologia, chemia, fizyka
mgr Habiński Orlando fizyka
mgr Karwecka Wiesława wos
mgr Kasjaniuk Iwona wychowanie fizyczne
mgr Kijko Irena matematyka
mgr Kondraciuk Sylwia pedagog
mgr Demko Nina język angielski
mgr Kuźniak Izabela historia, wos
mgr Lebioda Elżbieta geografia, język rosyjski
mgr Mączyńska Bożena religia, muzyka
mgr Płatacz Ewa język angielski
mgr Rybko Marzenna matematyka, informatyka
mgr Trzcińska Ewa język polski, język rosyjski