Gminne Konkursy językowe      

 

 

    Dnia 26marca 2010r. w naszym gimnazjum odbył się  I Gminny Konkurs Języka Rosyjskiego. Wzięły w nim udział 4 drużyny ze szkól podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bartoszyce: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego Żydowie, Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach, Gimnazjum im. M. Kopernika w Kinkajmach, oraz II Gminny Konkurs Języka Angielskiego, w którym  wzięło udział  5 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Bartoszyce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego Żydowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wojciechach, Szkoła Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki w Rodnowie, Gimnazjum im. M. Kopernika w Kinkajmach

W obu  konkursach uczestniczyło ogółem  39 uczniów.

Młodzież rywalizowała pomiędzy sobą w kilku etapach konkursu.

Komisja po sprawdzeniu testów gramatyczno-leksykalnych, obejrzeniu plakatów promujących naukę języków obcych i informatorów turystycznych oraz wysłuchaniu recytacji,  piosenek w wykonaniu uczniów, a także odpowiedzi  w quizie realioznawczym ustaliła następujące miejsca:

W Konkursie Języka Rosyjskiego :

W Konkursie Języka Angielskiego:

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a zwycięzcy nagrody ufundowane przez Wójta Gminy w Bartoszycach ( I i II miejsca ) i Radę Rodziców przy Gimnazjum im. M. Kopernika w Kinkajmach.

Konkurs został przygotowany przez nauczycielki języka rosyjskiego Panią Elżbietę Lebiodę i Panią Ewę Trzcińską oraz nauczycielkę języka angielskiego Panią Ewę Płatacz ,która  uczestniczy w programie nauki języka angielskiego dla uczniów klas III  w Ramach współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.

                                                                   Panie  Ewa Trzcińska i Ewa Płatacz