ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

22 czerwca 2007r. zakończyliśmy rok szkolny 2006/2007. Podczas uroczystego apelu pożegnaliśmy absolwentów naszego gimnazjum. W tym roku szkolnym naszą szkołę ukończyło 62 uczniów.

Jak co roku pani dyrektor Jadwiga Bogdaniuk dokonała podsumowania całorocznej pracy oraz nagrodziła najlepszych uczniów.

Prymusem Szkoły została Edyta Lis ze średnią ocen 5,66 a Prymusem Absolwentów Natalia Kijko ze średnią 5,57. Te dwie uczennice oprócz statuetek prymusa otrzymały nagrody indywidualne ufundowane przez pana Zenona Buksa - Właściciela Gospodarstwa Rolnego w Kinkajmach.

Z pośród uczniów ze średnią powyżej 4,75 zostali wyłonieni prymusi klas.

Prymusami poszczególnych klas zostali:

klasa I a - Sylwia Kubczyk śr. ocen 5,23

klasa I b - Ilona Rutkowska śr. ocen 5,15

klasa I c - Karolina Ostapkiewicz śr. ocen 5,31

klasa II a - Agnieszka Rozwadowska śr. ocen 5,5

                 Magdalena Wiśniewska śr. ocen 5,5

klasa II b - Edyta Lis śr. ocen 5,66

klasa II c - Karolina Wasylik śr. ocen 4,75

klasa III a - Paweł Sagajdakow śr. ocen 5,14

klasa III b - Natalia Kijko śr. ocen 5,57

klasa III c - Paweł Dudek śr. ocen 5,46

Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Następnie pani dyrektor Jadwiga Bogdaniuk podziękowała instytucjom za dotychczasową współpracę oraz rodzicom za okazywaną pomoc szkole. Na zakończenie uczniowie klas drugich wręczyli swoim starszym kolegom i koleżankom drobne upominki.