„Załóż odblask gdy już ciemno, dbaj o swoje bezpieczeństwo”

 

Pod takim hasłem odbyło się w dniu 12.10.2009r spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji z Bartoszyc dla uczniów klas pierwszych na temat bezpiecznego poruszania się po zmroku na drogach.

Ważnym przesłaniem  było uświadomienie uczniom zagrożeń jakie niesie za sobą brak odpowiedniej widoczności na drodze przez kierujących pojazdami jak i zmniejszenie liczby wypadków na drodze z udziałem dzieci.

Bardzo ważne jest  wzbudzaniem zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz zrozumieniem potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych o zmierzchu, w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Uczniowie zostali zapoznani z  zasadami warunkującymi  bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, przestrzeganiem zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicznej, świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego dla pieszych.  Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące odpowiedzialności karnej za niestosowanie się do przepisów w ruchu drogowym,  na które pan policjant odpowiadał, rozbudzając w uczniach zainteresowanie właśnie ruchem drogowym.

 Po spotkaniu  wręczono uczniom elementy odblaskowe pozyskane z fundacji „Bezpieczna Droga”.
 

Pedagog szkolny - Sylwia Kondraciuk